© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 5  Film przedstawia 21 godzin wzrostu dwóch około tygodniowych siewek słonecznika w ciemności. Siewka po lewej stronie silnie cirkumnutuje i rośnie natomiast siewka po prawej stronie rośnie z podobną prędkością lecz cirkumnuje bardzo słabo.
Cirkumnutacje i wzrost
Uważa się że cirkumnutacje są nieodłączną konsekwencją wzrostu. Ostatnie badania przeprowadzone w naszym laboratorium wskazują jednak że w niektórych warunkach   zmiany cirkumnutacji nie są proporcionalne do zmian prędkości wzrostu. Na przykład oświetlenie słonecznika, podczas kilku pierwszych godzin hamuje cirkumnutacje ale nie ogranicza wzrostu (Stolarz i wsp. 2008).
Literatura:
Stolarz M, Król E, Dziubińska H, Zawadzki T (2008) Complex relationship between growth and circumnutations in Helianthus annuus stem. Plant Signaling & Behavior  3: 376-380
Stolarz M, Dziubińska H (2017) Osmotic and salt stresses modulate spontaneous and glutamate-induced action potentials and distinguish between growth and circumnutation in Helianthus annuus seedling. Frontiers in Plant Science 8:1766
Stolarz, M, Król E, Dziubińska H  (2015). Lithium distinguishes between growth and circumnutation and augments glutamate-induced excitation of Helianthus annuus seedlings. Acta Physiologiae Plantarum  37 (4):69
Cirkumnutacje