© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 32 Film przedstawia ruchy cirkumnutacyjne łodygi (w ciągu 4 dni) trzytygodniowego
słonecznika. Są one wynikiem nałożenia się na ruch spontaniczny (samoistny, endogenny)
reakcji ruchowych wywołanych przez bodźce egzogenne (wyłączenie światła 20:00*,
włączenie światła 11:00*, przypalenie liścia 9:20 i 9:30       ). Obserwowane są zatem
endogenne i egzogenne zmiany długości i trajektorii cirkumnutacji. Widoczne są również
ruchy liści które opuszczają się i podnoszą. Ruch rośliny przyśpieszony 4300 razy. Linia
zielona i niebieska, kierunek cirkumnutacji przeciwny i zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Szary prostokąt - okres ciemności.
Reakcje ruchowe słonecznika
Słonecznik reaguje zmianami trajektorii CN na bodźce zewnętrzne
np.
zaciemnienie i oświetlenie lub
Reakcje na bodźce zewnętrzne odbywają się na tle endogennych ruchów CN
zranienie rośliny.
Cirkumnutacje