© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Wyłączenie światła powoduje
zainicjowanie cirkumnutacji lub
zwiększenie ich długości oraz
depolaryzację * o amplitudzie ok. 5 mV.
Włączenie światła powoduje zmniejszenie
długości cirkumnutacji i zaburzenia geometrii w
tym często zmianę kierunku cyrkumnutacji oraz
hiperpolaryzację* o amplitudzie ok. 7 mV.
Film 29 Reakcja słonecznika na wyłączenie i włączenie
światła o natężeniu ok. 70 µmol m-2 s-1 padającego z góry.
Ruch rośliny przyśpieszony 2700 razy.
Potencjał elektryczny
Reakcja na zaciemnienie i oświetlenie
Literatura
Stolarz M, Krol E, Dziubinska H, Zawadzki T (2008) Complex relationship between growth and circumnutations in Helianthus annuus stem. Plant Signaling & Behavior  3: 376-380
Cirkumnutacje