© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Rys. 1 Zmiany intensywności
cirkumnutacji podczas jednej doby.
Wierzchołek łodygi kreśli
w przestrzeni elipsy, linie, koła, ósemki         
lub nieregularne zygzaki. Na wskutek
wzrostu elongacyjnego łodygi (ok.
1cm/dobę) z serii pojedynczych
cirkumnutacji powstaje mniej  lub bardziej
regularna spirala (Stolarz 2009).
W warunkach cyklicznie powtarzającego się okresu światła
i ciemności rośliny słonecznika wykazują dobowy rytm cirkumnutacji przejawiający się w dobowych zmianach długości, okresu, kształtu i kąta cirkumnutacji oraz dobowe zmiany aktywności elektrycznej.
Film 28 Ruchy cirkumnutacyjne trzytygodniowych
słoneczników podczas jednej doby 4300 razy przyspieszone;
ruchy są słabsze w warunkach dziennego oświetlenia oraz
nasilają się po wyłączeniu światła. Widoczne jest również
opuszczanie liści o zmierzchu oraz podnoszenie o świcie.
Dobowy rytm cirkumnutacji
Literatura
Stolarz M, Krol E, Dziubinska H, Zawadzki T (2008) Complex relationship between growth and circumnutations in Helianthus annuus stem. Plant Signaling & Behavior  3: 376-380
Charzewska A, Zawadzki T (2006) Circadian modulation of circumnutation length, period, and shape in Helianthus annuus. Journal of Plant Growth Regulation 25: 324-331
Buda A, Zawadzki T, Krupa M, Stolarz M, Okulski W (2003) Daily and infradian rhythms of circumnutation intensity in Helianthus annuus. Physiologia Plantarum 119: 582-589 11
Cirkumnutacje