© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Linia niebieska przedstawia ultradialny (2,5 godz.) rytm cirkumnutacji jako rzut na oś północ-południe (N-S). Linia czarna i czerwona przedstawiają zmiany potencjału elektrycznego (maksimum depolaryzacja, minimum hiperpolaryzacja) zarejestrowane dzięki elektrodom wkłutym na głębokość 1 mm po przeciwnych stronach łodygi w obrębie strefy motorycznej. Zmiany potencjału elektrycznego wykazują rytm ultradialny o okresie ok. 2,5 godz.oraz zróżnicowanie fazy w różnych miejscach łodygi w danym momencie. Podczas gdy cirkumnutacje są długie (powyżej 4 cm) i szerokoeliptyczne wygięcia łodygi w strefie motorycznej są silne; po stronie wklęsłej łodygi występuje depolaryzacja (zaznaczona na filmie kolorem żółtym), w tym samym czasie po stronie przeciwnej a więc wypukłej występuje hiperpolaryzacja.
Film 27 Trzytygodniowy słonecznik wykonujący cirkumnutacje. Pojedyncza cirkumnutacja ma okres ok. 2,5 godz. i długość ok. 4-5 cm. Ruch rośliny przyśpieszony 2700 razy, klatka co 5 min. Kolor żółty - depolaryzacja po stronie wklęsłej łodygi.
Ultradialny rytm cirkumnutacji i oscylacje potencjału elektrycznego
Literatura
Kurenda A, Stolarz M, Zdunek A (2014) Electrical potential oscillations - movement relations in circumnutating sunflower stem and effect of ion channel and proton pump inhibitors on circumnutation. Physiologia Plantarum   doi: 10.1111/ppl.12277
Cirkumnutacje