© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Circumnutation Tracker (CT) jest nowym oprogramowaniem do czaso-przestrzennych badań cyrkumnutacji. CT pracuje na filmach time-lapse i półautomatycznie zbiera parametry cyrkumnutacji: okres, długość, częstotliwość, kształt, kąt, oraz kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara lub jemu przeciwny. CT  łączy algorytmy matematyczne z graficzną metodą do opisywania parametrów cyrkumnutacji.

Circumnutation Tracker Terms of use (.pdf 0.4 MB)
Film  Cyrkumnutacje siewek Helianthus annuus rosnących
w wodzie destylowanej  i pożywce
Zalecanym formatem plików dla CT  jest AVI (kodek H.264). Do konwersji plików wideo w innym formacie rekomendujemy program "Video to Video" dostępny pod tym adresem: http://www.videotovideo.org
Reference:
Stolarz Maria, Żuk Maciej, Elżbieta Król, Dziubińska Halina Circumnutation Tracker: novel software for investigation of circumnutation.
Plant Methods 2014 10:24 doi:10.1186/1746-4811-10-24
Circumnutation Tracker
Circumnutation Tracker user guide (.pdf 3.3 MB)
Circumnutation Tracker (.zip 52 MB)
(for Windows XP, Vista, 7, 10)
Pliki zawierają przykłady działania CT:
- Sample 1 (distiled water.db)
- Sample 2 (nutrient solution.db)
Cirkumnutacje