© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 23 Cirkumnutacje pędu kwiatowego Tinantia anomala. Film przedstawia trzy doby w ciągłym oświetleniu. Okres cirkumnutacji ok. 160 minut.
Film 24 Rozwój kwiatu Tinantia anomala. Film przedstawia jedną dobę w ciągłym oświetleniu.
Tinantia anomala
Cirkumnutacje pędów Tinantia anomala.
A Rytm cirkadialny w ciągłym oświetleniu
B Rytm dobowy w fotoperiodzie dzień/noc (wyłączenie światła 20:00, włączenie światła 04:00). Ultradialny okres cirkumnutacji ok. 160 minut.
Trajektorie cirkumnutacji
- widok z góry.
Badania Tinantia anomala prowadzone we współpracy z dr hab. K Winiarczyk Zakład Anatomii i Cytologii Roślin UMCS
Cirkumnutacje