© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 15 Cirkumnutacje pędów fasoli podczas 5 dni filmowania - widok z góry. Bardzo dobrze widoczny kolisty kształt cirkumnutacji oraz kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Okres ok. 90 minut. Wyłączenie światła 20:00, włączenie światła 04:00.
Film 12 Cirkumnutacje ok. tygodniowych siewek fasoli. Widoczne zainicjowanie cirkumnutacji przez rozwijający się młody pęd. Film przedstawia dwie doby filmowania. Wyłączenie światła 20:00, włączenie światła 04:00.
Film 14 Cirkumnutacje pędów fasoli podczas 5 dni filmowania. Cirkumnutacje spełniają funkcje ruchów poszukujących podpory. Widoczne owijanie się pędów wokół podpory. Okres cirkumnutacji ok. 90 minut. Wyłączenie światła 20:00, włączenie światła 04:00. Widoczny dobowy rytm nyktinastycznych ruchów liści, opuszczanie liści o zmroku (ok. godz. 19:00-20:00) i podnoszenie o świcie (ok. godz.03:00-04:00). Widoczna antycypacja zmroku.
Film 13 Cirkumnutacje ok. tygodniowych siewek fasoli - widok z góry. Widoczne zainicjowanie cirkumnutacji przez rozwijający się młody pęd. Film przedstawia trzy doby filmowania. Wyłączenie światła 20:00, włączenie światła 04:00. Bardzo dobrze widoczny kolisty kształt oraz kierunek cirkumnutacji, przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Okres ok. 90 minut.
Film 16 Cirkumnutacje pędu fasoli podczas dwóch dni filmowania.
Fasola przetrzymywana w ciągłym oświetleniu. Cirkumnutacje spełniają funkcje ruchów poszukujących podpory. Widoczne owijanie się pędu wokół podpory. Okres cirkumnutacji ok. 90 minut. Widoczny również cirkadialny rytm nyktinastycznych ruchów liści, opuszczanie i podnoszenie liści w rytmie ok. 24 godzinnym. Rytm ten jest widocznym przejawem pracy cirkadialnego zegara biologicznego.
Phaseolus coccineus (fasola)
Cirkumnutacje