© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Mimosa pudica
Mimosa pudica (czułek) jest powszechnie znana ze swej wrażliwości na dotyk. Po dotknięciu następuje składanie liścia które poprzedzone jest propagacją potencjału czynnościowego w ogonku liściowym. Jednak oprócz tego spektakularnego dobrze widocznego ruchu po zastosowaniu techniki filmowania poklatkowego (filmowanie z interwałem, time-lapse photography) możemy zaobserwować że młode liście mimozy wykonują ruchy oscylacyjne.
Film 7. Oscylacyjne ruchy młodego liścia mimozy podczas jednej doby doby, w ciągłym oświetleniu. Okres oscylacji ok. 30 minut. Widoczny również cirkadialny rytm nyktinastycznych ruchów składania (ok. godz 16:00-17:00) oraz otwierania liści (ok. godz. 02:00-03:00).
Oscylacyjne ruchy młodego liścia mimozy podczas jednej doby
Cirkumnutacje