© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 17 Oscylacyjne ruchy liści Medicago truncatula podczas jednej doby filmowania w  ciągłym oświetleniu. Okres oscylacji ok. 60 minut. Widoczny również cirkadialny rytm nyktinastycznych ruchów liści, opuszczanie i podnoszenie blaszki liściowej.
Medicago truncatula (lucerna)
Film 18 Oscylacyjne ruchy liści Medicago truncatula podczas 2 dni filmowania w ciągłym oświetleniu - widok z góry. Okres oscylacji
ok. 60 minut.
Cirkumnutacje