© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Lupinus angustifolius (łubin wąskolistny)
Film 19 Cirkumnutacje roślin łubinu podczas jednej doby. Wyłączenie światła 20:00, włączenie światła 04:00. Okres cirkumnutacji ok. 90 minut.
Film 20 Cirkumnutacje roślin łubinu podczas jednej doby. Wyłączenie światła 20:00, włączenie światła 04:00. Okres cirkumnutacji ok. 90 minut.
Cirkumnutacje