© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 25 Cirkumnutacje pędów i rozwój kwiatu o świcie u Ipomea purpurea. Naturalne oświetlenie słoneczne (dzień/noc). Okres cirkumnutacji ok. 160 minut. Filmowanie trwało dwie doby.
Film 26 Rozwój kwiatu podczas godzin nocnych u Ipomea purpurea.
Filmowanie trwało dwie doby.
Ipomea purpurea (wilec) „morning glory” „moonflower”
Cirkumnutacje