© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 10 Oscylacyjne ruchy przylistków podczas jednej doby. Wyłączenie światła ok. 21:08, włączenie ok. 04:08. Widoczny również dobowy rytm nyktinastycznych ruchów opuszczania (ok. godz. 19:00-20:00 oraz podnoszenia liści ok. godz. 03:00-04:00) oraz antycypacja zmroku.
Film 11 Oscylacyjne ruchy przylistków podczas jednej doby w ciągłym oświetleniu. Widoczny również endogenny cirkadialny rytm nyktinastycznych ruchów opuszczania (ok. godz 19:00-20:00) oraz podnoszenia liści (ok. godz. 03:00-04:00).
Film 8 Oscylacyjne ruchy przylistków (endogenne, bez działania bodźców). Filmowanie trwało 25 min. Okres oscylacji ok. 2 minuty.
Film 9 Oscylacyjne ruchy przylistków podczas ok. 80 minut filmowania, w ciągłym oświetleniu.
Desmodium motorium
Desmodium motorium (aturi, tańcząca roślina, roślina telegraf, Desmodium gyrans, Codariocalyx motorius)
Cirkumnutacje