© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Film 21 Cirkumnutacje szypułek kwiatowych Arabidopsis thaliana podczas jednej doby w ciągłym oświetleniu. Okres cirkumnutacji ok. 80 minut.
Arabidopsis thaliana
Film 22 Cirkumnutacje szypułek kwiatowych Arabidopsis thaliana podczas jednej doby w ciągłym oświetleniu - widok z góry. Okres cirkumnutacji ok. 80 minut.
Cirkumnutacje