© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
W naszym laboratorium prowadzone są również badania związku
CN ze wzrostem   oraz 
Circumnutacje (łac. circus koło, krąg; nutatio chwianie się, CN) to endogenne, samoistne (bez wpływu bodźców zewnętrznych) ruchy organu   roślinnego (np. hipkotyla, koleoptyla, epikotyla, łodygi, pędu, wąsa, liścia, przylistka, szypułki kwiatowej, korzenia), którego wierzchołek kreśli w przestrzeni okrąg, elipsę, ósemkę lub nieregularne zygzaki w czasie od kilkunastu minut do kilku godzin. Z powodu wzrostu elongacyjnego organu z serii pojedynczych cirkumnutacji powstaje mniej lub bardziej regularna spiralna trajektoria.
Film 1 Cirkumnutacje łodygi trzytygodniowego słonecznika. Filmowanie poklatkowe (1 klatka co 5 min) trwało trzy doby w warunkach ciągłego oświetlenia.   Roślina urosła ok. 3,5 cm wykonując przy tym 30 cirkumnutacji. (ok. 10 na dobę, pojedyncza cirkumnutacja ma długość średnio ok. 4 cm i trwa ok. 145 min). Średnio, wierzchołek ok. 20 cm słonecznika pokonuję w ciągu 3 dni drogę o długości ok. 120 cm.
Film 2 Cirkumnutacje w pierwszej fazie wzrostu siewek słonecznika. Widoczne również prostowanie zagięcia hipokotyla i otwieranie liścieni. Na filmie przedstawiono 3 doby wzrostu. Rośliny w uprawie hydroponicznej.
Film 3 Cirkumnutacje i wzrost ok. tygodniowych siewek słonecznika. Trzy dni filmowania, ciągłe oświetlenie, rośliny w uprawie hydroponicznej.
Film 4 Cirkumnutacje tygodniowych siewek słonecznika. Widok z góry. Jedna doba filmowania. Wyraźnie widoczne ruchy torsyjne czyli powolne skręcanie się hipokotyla wraz z liścieniami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Przykłady spiralnych trajektorii cirkumnutacji słonecznika
Cirkumnutacje są powszechnym zjawiskiem wśród roślin. Szeroko ruchy CN opisał Karol Darwin w swojej książce z 1880 roku pt. The Power of Movement in Plants.  W Zakładzie Biofizyki UMCS, CN są przedmiotem  badań od roku 1993 głównie u Helianthus annuus ale również u:
Mechanizm CN opiera się na turgorowych zmianach objętości komórek wywołanych przepływami jonów i wody. Podobny mechanizm zmian objętości komórek znany jest dla komórek szparkowych i komórek motorycznych poduszeczek liściowych np.
Technika filmowania poklatkowego umożliwia również badanie dynamiki rozwoju kwiatu i funkcji zegara biologicznego w regulacji zakwitania np. u
Literatura
Darwin C, Darwin F (1880) The Power of Movement in Plants. John Murray, London
Stolarz M (2009) Circumnutation as a visible plant action and reaction: physiological, cellular and molecular basis for circumnutations. Plant Signaling & Behavior 4: 380-387
Arabidopsis thaliana,
Tinantia anomala,
Medicago truncatula,
Lupinus angustifolius.
Mimosa pudica,
Phaseolus 
Desmodium motorium,
Tinantia anomala i
Ipomea purpurea.
W badaniach cirkumnutacji stosowana jest technika filmowania poklatkowego (time-lapse photography)  i  oprogramowanie Circumnutation Tracker.
sygnałami elektrycznymi.
Reakcje ruchowe słonecznika na bodźce zewnętrzne odbywają się na tle  endogennych ruchów CN.  
Najlepiej widoczną cechą CN jest rytm którego okres wynosi około 2,5 godziny nazywany rytmem ultradialnym. Okres CN zależy od gatunku rośliny i cirkumnutującego organu.
Słonecznik reaguje zmianami trajektorii CN na bodźce zewnętrzne np. zaciemnienie i oświetlenie    lub
Bardzo dobrze widoczny jest też dobowy rytm zmian długości trajektorii CN.
zranienie rośliny.
(Stolarz i wsp. 2009).
Home
Cirkumnutacje